Batılılar gözünden Japonya problemi

Japonya’nın ticari açıdan gösterdiği güc Batılılara problem oluşturmaktadır. Japonya probleminin aslı: ülkenin ithal ettiğinden fazlasını ihraç etmesi, ülkede ithal ürünlere iyi gözle bakılması ve bunun yanında Japon ihracat ürünlerinin Batı sanayiini yok etmeye yönelik olmasıdır.

“Hasımana ticaret” sözü Peter Drucker tarafından Japonların ticaretteki rekabetini ifade için “rekabetçi ticaret”ten farklı olarak kullanılmıştır. “Hasımane ticaret”te bir ülke ihraç ettiği mamul türlerini aynı zaman da ithal d eder. Almanya’nın da ticaret fzlası oldukça büyüktür, Abd’nin de. Ama Almanya rekabetçi ticaret yapar. Eloktronik tüketim aletleri ve yarı iletkenler gibi sektörlerdeki  -ki bunlar ihtisaslaşmış sanayilerdir- firmaların hemen hepsi Japon şirketlinin eline geçmiştir. Batılılar kendi sanayileşme seviyelerinin giderek düşeceğinden endişe etmektedirler. Japon sanayii, ihtiyaç duyulan teknolojiyi ele geçirdiği zaman, bütün çabalarını bir araya toplayarak, her alanda teknolojiyi keşfedip, projelendirip, ilk yatırımı yapanları rekabetleriyle devre dışı bırakıp, onların şirketlerini ele geçirmeye muktedir görünmektedir.

Japonya Turu

You may also like...